0

Wykończenia wnętrz

Jako manufaktura kafelków ceramicznych oferujemy dodatkowo usługę montażu naszych produktów, oraz malowania natryskowego ścian wewnątrz budynku. Dodatkowo współpracujemy z firmą specjalizującą się w wykończeniach wnętrz, więc jeśli potrzebujesz fachowej usługi w tym zakresie skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy lub email. 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Utworzenie działalności gospodarczej pod nazwą 'Ceramikarnia' poprzez dostosowanie lokalu oraz zakup niezbędnego wyposażenia." mająca na celu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Nowa Galicja oraz uzyskanie źródła dochodów przez Wnioskodawcę poprzez podjęcie działalności gospodarczej pn. "Ceramikarnia", a także wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej realizowana jest ze środków Europejskich w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.