0

Talerz z serii "Zatrzymać lato"

Wykonany z jasnej gliny szamotowej, zdobiony odciskiem liścia mleczu zerwanego spod okien pracowni. Pokryty szkliwem transparentnym, szyku dodaje mu rant zdobiony prawdziwym złotem.  

Talerz będzie oryginalną ozdobą każdej kuchni, przypomni zielone łąki i słońce padające na twarz. Ze względu na 100% ręczny proces produkcji może posiadać drobne niedoskonałości w kształcie np nieregularność linii.

Uwaga: naczynia zdobione złotem należy myć ręcznie!

  • średnica: 20 cm 
  • waga: 0,5 kg

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Utworzenie działalności gospodarczej pod nazwą 'Ceramikarnia' poprzez dostosowanie lokalu oraz zakup niezbędnego wyposażenia." mająca na celu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Nowa Galicja oraz uzyskanie źródła dochodów przez Wnioskodawcę poprzez podjęcie działalności gospodarczej pn. "Ceramikarnia", a także wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej realizowana jest ze środków Europejskich w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.