0

Warsztaty


Organizujemy i prowadzimy warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, w szkołach, domach kultury, świetlicach, jak i cyklicznie w Ceramikarni na Majscowej. 
Ceramika jest dla każdego, małego i dużego.

Praca z masą ceramiczną nie wymaga zdolności plastycznych, a jedynie chwili czasu i zaangażowania, może być chwilą relaksu, odskocznią od codzienności. Profesjonalnie wyposażona pracownia, pomoc doświadczonego instruktora pozwoli uczestnikom zajęć zrealizować każdy pomysł.

Praca z gliną przynosi wiele korzyści, prócz satysfakcji z własnoręcznie wykonanej ceramiki, wielowymiarowo wspiera rozwój dzieci i młodzieży, doskonali umiejętności manualne, rozwija twórczość i myślenie przestrzenne, uczy cierpliwości i konsekwencji.

Kontakt z tradycyjnym rzemiosłem ma charakter edukacyjny, jest alternatywą dla spędzania czasu przed ekranem komputera lub telewizora. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Utworzenie działalności gospodarczej pod nazwą 'Ceramikarnia' poprzez dostosowanie lokalu oraz zakup niezbędnego wyposażenia." mająca na celu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Nowa Galicja oraz uzyskanie źródła dochodów przez Wnioskodawcę poprzez podjęcie działalności gospodarczej pn. "Ceramikarnia", a także wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej realizowana jest ze środków Europejskich w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.