0

Babskie wieczory

Babskie wieczory to zazwyczaj jednorazowe zajęcia w dogodnym terminie podczas których minimum 3 koleżanki w swoim towarzystwie mogą spróbować pracy z gliną, zrobić drobne dekoracje, pomalować naczynia (dodatkowo opłata za naczynie), pogadać, pośmiać się i miło spędzić czas. Koszt to 35 zł/osobę, poczęstunek i alkohol jest w własnym zakresie, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem pracowni.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Utworzenie działalności gospodarczej pod nazwą 'Ceramikarnia' poprzez dostosowanie lokalu oraz zakup niezbędnego wyposażenia." mająca na celu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Nowa Galicja oraz uzyskanie źródła dochodów przez Wnioskodawcę poprzez podjęcie działalności gospodarczej pn. "Ceramikarnia", a także wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej realizowana jest ze środków Europejskich w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.