0

Ferie i wakacje

Podczas ferii i wakacji organizujemy intensywne plenery ceramiczne dla dzieci i młodzieży, które na przestrzeni kilku spotkań pozwolą od podstaw poznać podstawy rzemiosła ceramicznego. Prócz zajęć typowo ceramicznych dodatkowo prowadzone są inne zajęcia artystyczne np. malarstwo, mozaika, zajęcia integracyjne. Informacje o plenerach pojawiają się na przed feriami i przed wakacjami, prosimy o śledzenie strony lub o kontakt.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Utworzenie działalności gospodarczej pod nazwą 'Ceramikarnia' poprzez dostosowanie lokalu oraz zakup niezbędnego wyposażenia." mająca na celu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Nowa Galicja oraz uzyskanie źródła dochodów przez Wnioskodawcę poprzez podjęcie działalności gospodarczej pn. "Ceramikarnia", a także wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej realizowana jest ze środków Europejskich w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.