0

Dla dzieci

W pracowni prowadzone są cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży, wg Harmonogramu poniżej.  Opłaty i zasady panujące na warsztatach opisane są w Regulaminie pracowni, prosimy o zapoznanie się z nim.

Warsztaty ceramiczne dla dzieci prowadzone są w małych maksymalnie 8 osobowych grupach.

Podczas zajęć poziom trudności jest dostosowywany do umiejętności dziecka, prowadzący słucha dziecka i pomaga wykonać pracę według projektu i pomysłu uczestnika.  Pod okiem prowadzącego dziecko uczy się pracy z gliną, poznaje szeroki wachlarz technik ceramicznych. Zajęcia ceramiczne mają na celu pobudzenie rozwoju wyobraźni przestrzennej, pobudzenia kreatywnego myślenia. Dodatkowo poprzez zmysł wzroku i dotyku rozwijają motorykę małą i koordynację oko-ręka, co korzystnie przekłada się na m.in. rozwój umiejętności pisania. Ponadto ceramika uczy cierpliwości i precyzji, a ze względu na cykl pracy dyscyplinuje. Praca z gliną przynosi spektakularne efekty, przez co korzystnie wpływa na poczucie wartości dzieci. 

Ze względu na charakter pracy z ceramiką, dziecko powinno być na przynajmniej dwóch zajęciach, ponieważ na pierwszych wykona prace, a na kolejnych ją szkliwi. 

Podczas zajęć dzieci wykonują m.in. dekoracje okolicznościowe, kubki, serwetniki, talerzem, miseczki, anioły, obrazki, prezenty dla mamy, babci, domki na klucze, breloczki, magnesy i wiele innych.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Utworzenie działalności gospodarczej pod nazwą 'Ceramikarnia' poprzez dostosowanie lokalu oraz zakup niezbędnego wyposażenia." mająca na celu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Nowa Galicja oraz uzyskanie źródła dochodów przez Wnioskodawcę poprzez podjęcie działalności gospodarczej pn. "Ceramikarnia", a także wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej realizowana jest ze środków Europejskich w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.