0

Zajęcia indywidualne

W przypadku osób, które potrzebują pracy w systemie nauczyciel-uczeń lub chciałyby pracować samodzielnie poza godzinami warsztatów grupowych, istnieje możliwość uczęszczania na zajęcia indywidualne w cenie 50 zł za godzinę, w dogodnym terminie uczestnika. Cena obejmuje glinę, materiały, wypały, pomoc instruktora. 
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem pracowni.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Utworzenie działalności gospodarczej pod nazwą 'Ceramikarnia' poprzez dostosowanie lokalu oraz zakup niezbędnego wyposażenia." mająca na celu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Nowa Galicja oraz uzyskanie źródła dochodów przez Wnioskodawcę poprzez podjęcie działalności gospodarczej pn. "Ceramikarnia", a także wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej realizowana jest ze środków Europejskich w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.