0

Dla dorosłych

W pracowni prowadzone są cykliczne zajęcia dla dorosłych, wg Harmonogramu poniżej.  Opłaty i zasady panujące na warsztatach opisane są w Regulaminie pracowni, prosimy o zapoznanie się z nim. 

Warsztaty do nie tylko miłe spędzenie czasu w gronie innych uczestników, oderwanie się od codzienności, ale też możliwość zrobienia własnej ceramiki od początku do końca w profesjonalnie wyposażonej pracowni ceramicznej pod okiem doświadczonego ceramika. 

Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 8 osobowych, podczas warsztatów uczestnicy wykonają ceramikę dekoracyjną lub użytkową. Prowadzący pomoże przelać na glinę pomysły, podpowie i pokaże różne techniki ceramiczne. Uczestnicy zajęć wykonują ozdoby ceramiczne, prezenty dla znajomych i bliskich, doniczki, wazony, patery, malują naczynia i wiele innych.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Utworzenie działalności gospodarczej pod nazwą 'Ceramikarnia' poprzez dostosowanie lokalu oraz zakup niezbędnego wyposażenia." mająca na celu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Nowa Galicja oraz uzyskanie źródła dochodów przez Wnioskodawcę poprzez podjęcie działalności gospodarczej pn. "Ceramikarnia", a także wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej realizowana jest ze środków Europejskich w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.