0

Regulamin sklepu

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem ceramikarni-uuli.pl
Właścicielem i prowadzącym sklep jest Urszula Stachurska prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Majscowej 35, 38-220 Dębowiec, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zarejestrowana pod numerem NIP:6852242369 REGON: 367803855, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą udostępniony jest na stronie sklepu internetowego www.ceramikarnia-uuli.pl , możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie ww. sklepu lub na adres sklep@ceramikarnia-uuli.pl 

§ 1 Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 • Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ceramikarni-uuli.pl 
 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 • Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 • Wszystkie Towary oferowane w sklepie są nowe, wyprodukowane przez Usługodawcę, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, korzystać z przeglądarki internetowej wraz z włączoną obsługą plików cookies.
 • Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 
§ 3 Składanie zamówień

 • Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 • Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 • Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 • Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 • W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 • Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 • W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Sposób przetwarzania danych reguluje Polityka Prywatności.
 • Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 • Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 • Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub na poczcie, lub skorzystaniem z szybkich płatności PayU, lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 • Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 • Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, poczty polskiej oraz istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 • Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem na stronach serwisu firmy świadczącej usługę dostawy.  
 • Wysyłka zamówienia realizowana jest w najwcześniej w dniu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, lecz nie później niż 3 dni robocze po zaksięgowaniu środków na koncie lub przesłaniu skanu zapłaty.
 •  W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem PayU realizacja zamówienia odbywa się najwcześniej w dniu otrzymania potwierdzenia zapłaty, lecz nie później niż 3 dni robocze od otrzymania potwierdzenia. 
 • Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w Kosztach dostawy. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link WYSYŁKA REALIZACJE ZWROTY 
 • W przypadku zamówień produktów nie będących w magazynie, Sprzedający potrzebuje czasu na wyprodukowanie zamówionego towaru, średnio to trwa od 14 do 21 dni. Jednak w przypadku większego zlecenia czas ten się wydłuża i jest indywidualnie omawiany z zamawiającym. 
 • Koszty paczek przekraczających wagę 5 kg oraz o większych lub nietypowych gabarytach niż standardowe wymagane przez firmy kurierskie i pocztę polską, są wyceniane po indywidulanej konsultacji z klientem. 

§ 5 Płatności

 • Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, lub przelewem na konto bankowe sklepu. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayU.
 • Dostępne formy płatności: 
 • Przelew na konto bankowe nr: 94 1750 0012 0000 0000 3788 8745, prowadzone przez Raiffeisen POLBANK, którego właścicielem jest: Ceramikarnia Pracownia Ceramiki i Porcelany Urszula Stachurska, Majscowa 35, 38-220 Dębowiec
 • Za Pobraniem - Wybierając tą formę płatności musimy doliczyć do kosztów wysyłki 5 zł, za zamówienie zapłacimy u kuriera DPD, na Poczcie lub w Paczkomacie 
 • Płatność elektroniczna PayU
 • Płatność gotówką 
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu środków na rzecz Kupującego kanałem, którym on opłacił zamówienie, lub według indywidualnych ustaleń z Kupującym.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 • Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, towary uszkodzone przez klienta. 

§ 7 Procedura reklamacji

 • Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu oraz dotyczy wad produktu będących winą Producenta, lub uszkodzeniem w transporcie. Towar oferowany przez Sprzedającego to ceramika użytkowa i dekoracyjna, uszkodzenia z winy klienta nie podlegają reklamacji. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem adresu Sprzedającego.
 • Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 • Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu, opisać powód reklamacji w formie mailowej lub pisemnej na adres Usługodawcy podany na wstępie. W przypadku gdy towar ulegnie zniszczeniu podczas transportu, a wada ta zostanie stwierdzona w obecności kuriera lub podczas odbierania przesyłki na poczcie lub w paczkomacie należy zrobić i przesłać zdjęcie. Usługodawca stwierdzi na podstawie zdjęcia i uszkodzeń czy należy taki produkt odesłać do Usługodawcy. W przypadku zniszczenia produktu podczas transportu Usługodawca może odesłać nowy produkt lub zwrócić pieniądze w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji. 
 • Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 • Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać odstąpienia od umowy sprzedaży albo żądać naprawy lub wymiany na nowy, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 • Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch tygodni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 • Sprzedawca jako Administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • Po rozwiązaniu umowy Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe, które są:
  • 1) niezbędne do rozliczenia umowy sprzedaży oraz dochodzenia roszczeń z jej tytułu;
  • 2) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług.
  • Sprzedawca udziela informacji o danych, o których mowa w ust. 8.4, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  • Klient jest uprawniony do uzyskania od Sprzedawcy następujących informacji:
  • 1) celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych w ramach danego zbioru,
  • 2) od kiedy dane Klienta są przetwarzane w danym zbiorze,
  • 3) o źródle, z którego pochodzą dane Klienta,
  • 4) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane.
 • Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
 • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
 • Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@ceramikarnia-uuli.pl
 • Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 • Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu

 • Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 • Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 • Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 • Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Utworzenie działalności gospodarczej pod nazwą 'Ceramikarnia' poprzez dostosowanie lokalu oraz zakup niezbędnego wyposażenia." mająca na celu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Nowa Galicja oraz uzyskanie źródła dochodów przez Wnioskodawcę poprzez podjęcie działalności gospodarczej pn. "Ceramikarnia", a także wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej realizowana jest ze środków Europejskich w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.