0

Twórcze urodziny

W pracowni można zorganizować twórcze urodziny dla dziecka, które są fajną alternatywą dla imprezy w domu lub wizyty w kulkolandzie. Podczas urodzin dzieci wykonują pod okiem instruktora obrazki ceramiczne, które po wypaleniu są odbierane przez rodzica solenizanta i są wspaniałą pamiątką urodzin.  Maksymalna grupa uczestników to 12 osób, a urodziny trwają około 2,5 godziny. Pracownia prócz zajęć ceramicznych udostępnia miejsce na poczęstunek i tort dla dzieci, przygotowany przez rodziców. Koszt uczestnictwa 1 dziecka to 25 zł, w cenę wliczono glinę, materiały i wypał prac.  Prosimy o zapoznanie się Regulaminem pracowni.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie"

Operacja pn. "Utworzenie działalności gospodarczej pod nazwą 'Ceramikarnia' poprzez dostosowanie lokalu oraz zakup niezbędnego wyposażenia." mająca na celu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Nowa Galicja oraz uzyskanie źródła dochodów przez Wnioskodawcę poprzez podjęcie działalności gospodarczej pn. "Ceramikarnia", a także wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej realizowana jest ze środków Europejskich w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.